Kontakta oss - Profilprodukter24

Kontakta Profilprodukter24

Konvertering är ett kraftfullt ord. Men inom merchandise, är det vår skyldighet att tänka stort.

Kontor

David Bagares Gata 3 111 38 Stockholm

Mejl: info@profilprodukter24.com

Denna webbplats är en del av Wedopromotion´s satsning framtidens merchandise.

Varför Profilprodukter24

Vår affärsidé
Profilprodukter24 stärker organisationer och varumärkens konkurrenskraft och identitet genom varumärkesprofilerade produkter.

Kärnvärden
Hos oss utgår vi från ledord som ENGAGEMANG, Trygghet, Inspiration, Kompetens samt Långsiktighet.

Syfte
Profilprodukter24 stärker kundens konkurrenskraft och identitet genom att medverka till en skarpare och tydligare profil. Detta har med åren blivit allt viktigare. Mediebrus, ökad konkurrens och nya aktörer och produkter skapar förvirring och otydlighet på marknaden. Som motvikt erbjuder vi en tydligare profil med hjälp av profilerade produkter inom olika områden.
Hög synbarhet under lång tid ger en låg kontaktkostnad. Det är profilmediets styrka.

Målet kan vara att:
– Höja medvetenheten om varumärket
– Stärka kundrelationer
– Öka teamkänslan hos personalen
– Belöna köp eller god insats