Vad är marknadsföring? - Profilprodukter24

Vad är marknadsföring?

Vad är marknadsföring?

För att nå ut till sina kunder ordentligt gäller det att marknadsföra sin idé eller sin produkt. Det handlar helt enkelt om att visa upp sig och nå ut till sin målgrupp och skapa förväntningar och intresse. Detta kan man göra på många vis. Det klassiska sättet är att annonsera i tidningen, TV eller radio, men det är allt vanligare att man använder sig av sociala medier och internet idag, exempelvis via hemsidor.

Självklart finns det fler sätt att marknadsföra på och här finns det utrymme att vara påhittig och kreativ. Att placera sin logotyp på olika produkter som exempelvis en kaffekopp eller T-shirt kan vara ett sätt att göra sig sedd bland potentiella kunder. Huvudsaken är att man har en bra strategi och når ut till sin målgrupp på ett effektivt sätt!

Intresseförfrågan

Lämna intresseförfrågan när ni vill ha hjälp med Marknadsföring.

Få mer information via mail eller telefon
Icke bindande
Kostnadsfritt

Tio steg till framtidens marknadsföring

Wikipedia information om Marknadsföring

Marknadsföring Marknadsföring (på engelska: marketing) är de aktiviteter ett företag utför för att fånga kunders och potentiella kunders intresse för företagets erbjudande. Marknadsföring kan definieras som en process där företag skapar värde för kunderna och bygger starka kundrelationer för att fånga kunders intresse i gengäld.Begreppet marknadsföring har sitt ursprung från den italienska ekonomen Giancarlo Pallavicini, redan år 1959. Rötterna från den italienska ekonomen var det första verktyget som blev den moderna marknadsföringen. Giancarlo Pallavicini hade följande definitioner: marknadsföring handlar också om att definiera och ta fram erbjudande som svarar mot behoven, möter utmaningarna och skapar kundvärde. Det omfattar också arbetet med att positionera sina produkter på marknaden. Det omfattar också att kommunicera erbjudanden, konkretisera värden och som en del i säljarbetet och i den fortsatta kundrelationen säkerställa att förväntningarna infrias. En god och bra marknadsföring utgår från en marknadsföringsprocess som utgör en modell i fem steg för att skapa och fånga kundvärde. En modell som används vid marknadsföring är en omvärldsanalys, där den mest utbredda modellen för detta är SWOT-analysen. Marknadsföring kan studeras inom företagsekonomi och avdelningen i ett företag kallas marknadsavdelning.

Synonymer till marknadsföra

  • lansera en vara, lansera, skapa efterfrågan på, föra ut på marknaden, sälja, promota, salubjuda