Offert Profilprodukter - Beställ Profilreklam och Promotionprodukter

Offert Profilprodukter - Beställ Profilreklam och Promotionprodukter

Hur fungerar en offerttjänst för profilprodukter

En offerttjänst för profilprodukter är en tjänst som hjälper företag, kommun och organisationer att få in offerter från flera olika leverantörer av profilprodukter utan att själva behöver kontakta alla. Det är gratis eftersom företagen som är med i tjänsten betalar en viss summa för att få tillgång till din offertförfrågan.

Exempel:

Ett företag i Norrköping vill få hjälp med profilprodukter för att exponera sitt varumärke. Personen går in på offerttjänstens hemsida och uppger där att det är hjälp med profilprodukter som eftersöks, att det är i Norrköping hjälpen behövs. Sedan skrivs en utförlig beskrivning av vad som behöver göras så att leverantörerna av profilprodukter kan ge en rättvisande offert.

Offerter kommer börja levereras till företag inom någon dag. Förutom profilproduktföretag från Norrköping kan även andra företag inom profilreklam i norrköpingstrakten välja att svara, speciellt om det gäller ett större arbete. Många profilproduktföretag jobbar även online och då finns ingen geografisk begränsning för att svara på din förfrågan.

Sedan kan förfrågaren välja det erbjudandet som ger det mest förmånliga priset för det som personen behöver.

Fördelar

En stor fördel med denna tjänst är att snabbt får svar från flera olika profilproduktföretag utan att behöva kontakta dem själv och man behöver bara beskriva vad man söker en gång istället för att upprepa det för varje enskilt företag. Dessutom kan man spara tusenlappar mellan olika företag så det är fördelaktigt att kunna jämföra.

Nackdelar

En nackdel med tjänsten är att inte alla företag inom profilprodukter är med i den. Om det endast är fem profilproduktföretag som använder tjänsten och en del av dem antingen inte vill ha jobbet eller inte har tid så kan det innebära att man bara får en jämförelse av ett eller två företag.

Dessutom vill vissa större välkända företag inte vara med i dessa tjänster som kostar pengar. Välkända företag med ett gott rykte vill kanske inte betala pengar för att få kunder som främst vill jämföra priser.

Om man bara är intresserad av priset kan denna tjänst vara användbar. Dock bör man vara beredd på att eventuellt komplettera informationen genom att på egen hand kontakta ett par profilproduktföretag. Genom det kan man få en bättre bild av prisnivå och service i jämförelse mot andra företag inom profilprodukt branschen.

Intresseförfrågan

Lämna intresseförfrågan när ni vill ha offert för profilprodukter.

Få mer information via mail eller telefon
Icke bindande
Kostnadsfritt

Konsten att skapa en säljande offert - Petra Kindström

Wikipedia information om Anbud

Anbud Ekonomiskt sett är ett anbud ett affärserbjudande från en part (till exempel ett företag) till en annan, med syftet att få/ge ett skriftligt underlag från leverantörer/köpare både prismässigt och innehållsmässigt. Ett anbud kallas också ofta för offert. Inom juridiken betecknar begreppet en särskild form av viljeförklaring som kan läggas till grund för en accept, och därmed ett avtal. Därför är anbud det ord som vanligast förekommer inom offentlig sektor, och då särskilt för svar på förfrågan i samband med offentlig upphandling. Termen "anbud", användes ofta när större upphandlingar skall ske och kan vara kopplat till ett speciell datum och klockslag i syfte att minska möjligheten att känslig information skall kunna läcka mellan t.ex. olika leverantörer. Anbudsöppning sker oftast med flera medarbetare som deltagare och protokollföres i separat dokumentation, för vidare rapportering till styrelse eller annan uppdragsgivare. Anbudsgivaren är då relativt mer försäkrade om att en upphandling har gått rätt till. Termen "offert", användes ofta när det gäller mindre upphandlingar där uppdragsgivaren mer är intresserad av kunna jämföra olika priser på samma eller motsvarande vara i syfte att utföra upphandling till förmånligaste pris och där läckage av känslig information är mindre viktigt. Offertgivaren är då relativt mindre försäkrade om att en upphandling har gått rätt till. Kunden har så att säga egna möjligheter att hantera uppgifter enligt eget godtycke. Inom vissa områden används begreppen RFQ (Request For Quote eller Request For Quotation), FFU (Förfrågningsunderag) och offertförfrågan i betydelsen att inhämta skarpt anbud eller skarp offert.. Anbud- och offertförfrågan kan i vissa fall föregås av en RFI - Request for Information. dvs. upphandlingsfasens första steg för informationsinsamling om leverantörernas produkter, och därigenom få tillräckligt med information om produkten uppfyller målet. Denna information används för att formulera en RFQ. En RFP - Request for Proposal är snarlik en RFI. En RFP är en specifik och väl formulerad förfrågan för en viss tjänst eller produkt mot leverantör, men som är mer öppet hållen än en RFQ. När leverantörer svarar på en RFP så är den i regel mycket innehållsrik på information som till exempel finansiell status, produktionsförmåga, företagsfakta m.m. Om upphandlingsprojektet bara vet precis vad det vill köpa så gör man RFQ direkt, utan att den föregås av RFI och/eller RFP.. Skall flera leverantörer ställas mot varandra så brukar upphandlingsprojektet sätta samman ett dokument i punktform med alla de krav som man har för produkten eller tjänsten. Detta dokument kallas för överensstämmelselista och här fyller leverantörskandidaterna i hur väl de uppfyller kraven. Detta sker i regel i förtroende och under sekretess. Därefter så sammanställs och utvärderas de olika kandidaternas svar av upphandlingsprojektet.

Synonymer till offert

  • anbud, erbjudande, prospekt, kostnadsförslag, prisuppgift, prisidé