Posters,Prints,Affischer & Planscher - Profilprodukter24

Posters och affischer

Posters, prints, affischer & planscher

Att använda sig av skyltbaserad marknadsföring kan vara ett effektivt sätt att väcka uppmärksamhet. Det gäller dock att designen är väl genomtänkt eftersom människor ofta ska hinna uppfatta budskapet i förbifarten. Samtidigt som skylten väcker uppmärksamhet bör det vara begripligt, kort och slagkraftigt om det ska nå fram till läsaren på en kort tid. Glöm inte bort att be om tillstånd eller fråga om lov innan du skyltar någonstans!

Hör av er till oss så hjälper vi till från start till slut att arbeta fram och trycka upp något snyggt och slagkrafigt som även går att använda i digitala sammanhang!

Intresseförfrågan

Lämna intresseförfrågan när ni vill ha hjälp med posters och affischer.

Få mer information via mail eller telefon
Icke bindande
Kostnadsfritt

Trycknig av vepor stora affischer för inomhus och utomhus Sandstens Tryckeri AB

Wikipedia information om Affisch

Affisch Affisch (fr. affiche, af lat. affigere) är ett reklam- eller informationsanslag med visuellt genomarbetad utformning av text- och bildmeddelande. En affisch kan bestå enbart av text eller vara sammansatt av både text och illustration. Eftersom affischen skall anslås, finns tryck oftast enbart på en sida. En poster är en tryckt, textfri bild av affischliknande karaktär använd som väggprydnad. Till skillnad från affischen saknar en poster aktualitetskaraktär och har främst en dekorativ funktion. En poster kan ha tryck på båda sidor.

Synonymer till affisch

  • plakat, stort anslag, anslag, tillkännagivande, skylt, bild, poster, plansch