Vad betyder promotion? - Profilprodukter24

Vad betyder promotion?

Vad betyder promotion?

Promotion innefattar de olika aktiviteter man gör för att främja sin produkt eller idé med mål att nå fram till sin målgrupp och effektivisera försäljningen. För att förbättra företagets försäljning och exponering kan det vara lönsamt att framhäva sin produkt på olika sätt som visar varför produkten behövs just nu.

Promotion är ganska brett och det finns många olika tekniker som kan främja försäljningen. Det klassiska sättet är att annonsera i tidningen, TV eller radio, men det är allt vanligare att man använder sig av sociala medier och internet idag, exempelvis via hemsidor. Att placera sin logotyp på olika produkter som exempelvis en kaffekopp eller T-shirt kan vara ett sätt att göra sig sedd bland potentiella kunder. Huvudsaken är att man har en bra strategi och når ut till sin målgrupp på ett effektivt sätt!

Intresseförfrågan

Lämna intresseförfrågan när ni vill ha hjälp med Promotion av ert varumärke.

Få mer information via mail eller telefon
Icke bindande
Kostnadsfritt

The Marketing Mix - Marketing Promotion

Wikipedia information om Promotion

Promotion Promotion kan syfta på: Promotion (ceremoni) – en akademisk ceremoni då insignier för magistersgrad eller doktorsgrad utdelas Promotion (PR) – ett annat ord för marknadsföring, se även promota Promovering (schack) – ett förfarande i schack, shogi och andra brädspel då en spelpjäs förvandlas till en annan spelpjäs Investment AB Promotion – ett tidigare förvaltningföretag inom Handelsbankssfären

Synonymer till promota

  • Göra PR för, marknadsföra; främja, föra fram