Schablontryck & Schabloner & mallar för mönster - Profilprodukter24

Schablontryck & Schabloner & mallar för mönster - Profilprodukter24

Schablontryck:

Är en unikt framtagen mall/tryckplåt för ert tryck. En schablon tas fram för varje tryckfärg. Man trycker sedan en färg i taget och låter färgen torka emellan och bygger på så vis upp er logga/budskap. Schabloner används vanligtvis vid screentryck. Vi sparar alltid dessa schbloner så att ni enkelt kan beställa fler produkter.Mönsterkort inkluderar alla färger er logtype har.

Schablontryck

Wikipedia information om Schablon

Schablon Schablon är en mall som används vid olika slag av hantverks- och konstformer, t.ex. måleri och textilt konsthantverk. Mallen är utskuren till text eller mönster som avses att skapas. Sammanhängande ytor föredras, eftersom mallen är ett negativ där det som skall synas i bilden är det som skärs bort. Material som används är beroende av vilken teknik och konstform som skall tillämpas. Schabloner används även som ett redskap för att skapa konst. De är vanligt förekommande inom gatukonsten där de även kallas spraymallar eller stenciler efter det engelska ordet stencil. En möjlig anledning till dess popularitet inom just gatukonsten är att den erbjuder en snabb metod att applicera en bild på en vägg, där alltså själva skapandet av bilden sker innan. Tekniken kallas också "pochoir", handkolorering eller handillustration. Bland annat Picasso och Miró har gjort verk för denna litografiska teknik.[källa behövs]Det finns särskilda typsnitt för schabloner, där bokstäverna är öppnade i kringslutna hål. För att få ett enhetligt utseende är även andra bokstäver delade. Typsnittet är särskilt förknippat med försvarsmakter, som snabbt kan applicera, variera och förändra texter på riktningsskyltar, fordon, förråd och färvaringslådor. Det har därefter överförts till typsnitt inom försvarsmakterna som inte är skapade med schabloner.Inom hantverksmåleriet har det periodvis varit mycket vanligt med schablonmåleri. I Sveriges senmedeltida kyrkor användes schabloner till att måla slingor och bårder och till att fylla ut tomrummet mellan bilder som målats på väggar och valv. Under 1800-talet schablonmålades hela väggar som en ersättning för den relativt sett dyrare nymodigheten papperstapeter, och det var också vanligt med schablonmålade bårder runt taket. Kring år 1900 minskade schablonmålningens popularitet, åtminstone i mer exklusiva miljöer. På 1980-talet kom sedan en ny våg av schablonmålning, framför allt i trapphus och liknande utrymmen.Begreppet schablon används även i överförd betydelse. Inom ekonomi kan man prata om schablonavräkning, en metod som i Sverige ofta används på elmarknaden för att avräkna förbrukning som ej är uppmätt per timme. Inom beskattning används i vissa fall schablonbeskattning.

Synonymer till schablon

  • mall, mönster, modell, förlaga; slentrian, rutin; vanemässig bild, kliché