Hur startar man ett profilprodukt företag? - Profilprodukter24

Hur startar man ett profilprodukts företag - Profilprodukter24

2 vägar för att starta profilproduktsföretag

väg 1

Den svåra vägen är att arbeta upp ett nätverk med grossister inom profilprodukter. Man få då granska varje leverantör så att dom uppfyller alla höga krav för exempelvis produktsäkerhet. Ett exempel på profilproduktföretag med eget nätverk är Tupp Reklam.

väg 2

Köpa färdig webbsida med utbud

Har du drömt att starta en webbshop inom profilprodukter?

Det behöver inte stanna vid en dröm längre. Företaget Unitedprofile erbjuder färdiga webbshoppar med alla produkter inlagda från start.

Det är även möjligt att lägga in egna produkter i en Unitedprofile webbshop.

Detta ingår i deras erbjudande:

  • Hemsida med din profil
  • Nettopriser & offertverktyg
  • Mängde med teman
  • SSL Certifikat
  • 99 Leverantörer
  • 349 Varumärken

I dagsläget har United Profile Networks AB runt 400 kopplade domäner som använder deras lösning.

Här kan ni se en lista med kopplade domäner.


Slutord

Ingen av vägarna är lätta. Köper du en webbshop av Unitedprofile börjar du inte automatiskt sälja massor med profilprodukter. Det krävs marknadsföring av din webbshop och konkurrensen är stenhård på sökmotorer som Google och Bing.

Starta eget företag - förverkliga din idé

Wikipedia information om Starta_eget-bidrag

Starta eget-bidrag Starta eget-bidrag är en folklig beteckning på ett stöd till start av näringsverksamhet. Stödet administreras av arbetsförmedlingen. Stöd kan endast utgå till den som är 25 år eller äldre och samtidigt är arbetslös eller riskerar att bli arbetslös. Undantag finns. Stödet lämnas endast till den som bedöms ha goda förutsättningar att driva företag och om verksamheten kan bedöms få en tillfredsställande lönsamhet och ge varaktig sysselsättning. Stödet får inte snedvrida konkurrensförutsättningarna för annan verksamhet. Stöd till start av näringsverksamhet får inte lämnas till verksamheten inom jordbruk- och transportsektorn, dock kan undantag göras för taxiverksamhet.Den som är arbetslös och har funktionsnedsättning kan få särskilt stöd; dock högst med 60 000 kr enligt förordning (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga.Stödet är skattepliktigt.

Synonymer till starta

  • sätta igång, igångsätta, börja, begynna, inleda, initiera