Trycktjänster hitta rätt tryckeri för ditt tryckuppdrag - Profilprodukter24

Trycktjänster hitta rätt tryckeri för ditt tryckuppdrag

Trycktjänster med olika trycktekniker

Här ser du ett urval av våra tjänster, Kontakta oss om du har frågor som gäller tryck. Vi förklarar hur dom olika tryckteknikerna fungerar och guidar dig till vilken trycktjänst som bäst passar dina produkter bäst.

Två sorters tryck - Digitaltryck och offsettryck

Wikipedia information om Tryckeri

Tryckeri Tryckeri är en lokal för tryckning av exempelvis tidningar eller böcker, d.v.s. ett företag som utför grafisk tryckning. Förleden "tryck" härrör från arbetsprocessen där text eller bilder med hjälp av tryck förs över på papper eller annat material. Från början skedde detta manuellt som en boktryckarkonst, men senare övergick tekniken till att bli maskinell. Traditionellt hörde även sättning till tryckeriets uppgifter, men sedan fotosättning har blivit allt vanligare utförs detta arbetsmoment numera oftast tidigare i processen.

Synonymer till Tryck

  • press, tryckning; trycksak, tryckalster, skrift