Få koll på de vanligaste filformaten - Profilprodukter24

Få koll på de vanligaste filformaten - Profilprodukter24

Vanliga filtyper

Det finns många olika format att spara bilder i. Nedan ser du en lista med olika bildformat med det viktigaste du behöver känna till.

Tiff står för Tagged Image File Format. Formatet klarar av olika färgrymder som exempelvis CMYK och RGB. En smart funktion med formatet är att man även kan spara flersidiga dokument. Det innebär att du exempelvis kan spara alla dina lager i Photoshop i en enda Tiff-fil. En annan bra sak är att man kan infoga en ICC-profil inuti bilden för att få korrekt färghantering. Formatet är mycket bra vid grafisk produktion eftersom formatet har stöd för nästan allt man behöver till detta.

Detta format används främst för foton och bilder.

EPS står för Encapsulated PostScript och är en variant av sidbeskrivningspråket Postscript. Det är alltså inte av typen bitmap (pixlar) som många andra format. Det här formatet är väldigt vanligt att spara i ifall man arbetar med logotyper då man kan spara och fortfarande behålla skalbarheten (förstora utan att det blir grynigt/pixligt).

Detta är ett vanligt format för logotyper och andra mer exakta trycksaker (som t.ex. bildekor och fasadskyltar).

PDF står för Portable document format och är ett väldigt mångsidigt dokument. Du kan spara både vektor- och pixelgrafik i pdf-filer. När du öppnar en pdf-fil på din skärm så efterliknar den tryckt papper så nära det går att komma.

PDF lämpar sig väldigt bra till trycksaker.

JPEG eller vanligen kallat JPG står för Joint Photographic Expert Group. Det är en utbredd standard när det gäller digitala bilder och speciellt foton. Men det finns tillfällen då man absolut bör undvika JPG; När det t.ex. finns många raka linjer eller skarpa kontraster i bilden. Anledningen till detta är sättet JPG komprimerar data. Du förlorar även kvalitét i bilden varje gång du sparar om den.

JPG används främst för foton.

PNG står för Portable Network Graphics och är vanligt för digital grafik som inte är foton. PNG har många likheter med GIF; de är båda av typen icke-förstörande komprimering och båda har stöd för genomskinlighet (något som t.ex. JPG saknar). Men PNG har även stöd för olika grader av genomskinlighet, ser likadan ut på olika webbläsare och den komprimerar även färgerna mycket bra.

PNG används främst för webben/hemsidor.

GIF står för Graphics Interchange Format och har många likheter med PNG. GIF anses dock vara föråldrad och har i många fall blivit ersatt med PNG. Sparar man ett foto i GIF så kan man tydligt se att bilden blir grynig eftersom det bara finns stöd för ett begränsat antal färger. GIF är dock fotfarande ganska populärt eftersom det har stöd för enkla animationer, vilket många andra format inte stödjer.

GIF används till enklare animation och små bilder. Även detta format används främst för webben/hemsidor.

Filformat

Wikipedia information om Filformat

Filformat Med filformat avses den interna struktur som digitala datafiler hyser. En fil kan innehålla många olika typer av information, exempelvis en text, en bild, ett musikstycke eller en film. Eftersom informationen kodas och lagras digitalt, behövs en avkodare eller ett program med inbyggd avkodare för att se eller lyssna på innehållet för varje filtyp. Text kan till exempel lagras i en textfil som kan läsas med en textredigerare eller ordbehandlare, en bild kan lagras i en bildfil som kan visas i ett bildredigeringsprogram (eller motsvarande visningsprogram) och så vidare. Metoden att koda informationen på är ofta avgörande för den tekniska kvalitén på innehållet och dess tillgänglighet, framför allt när det gäller musik- och filmfiler. Om informationen ska spridas och med lätthet kunna avkodas av mottagaren så bör ett vanligt förekommande filformat väljas även om det kanske inverkar negativt på kvalitén. Om det finns höga krav på kvalitén i det som ska lagras bör istället ett filformat som klarar av dessa krav väljas. Det går oftast att härleda filinnehållet med hjälp av metadata. Ofta framgår filformatet av filnamnets filändelse (filsuffix) eller ur början på själva filen där en header eller ett magiskt nummer brukar ge information om filens innehåll. Numera upprätthålls en central lista på olika filformat, med tanke på att filtypen entydigt skall kunna beskrivas i MIME-standarden och till exempel HTTP-protokollet. Denna metainformation erbjuds ofta vid filöverföring med e-post eller över WWW men lagras sällan lokalt. Filformat kan inte ges ensamrätt via copyright eller patent enligt lagar i USA och EU. På så sätt går det att utveckla program som läser filer gjorda i konkurrenters program. Avancerade algoritmer som behövs för att avkoda vissa filformat är dock patenterbara i USA, och GIF-formatet hade patent (som nu gått ut) vilket fick det formatet att gå ned i popularitet.

Synonymer till format

  • storlek, nummer, mått, form; betydelse, kvalitet; (data.) datadisposition, mall