Webshop - Profilprodukter som får dig att synas - Profilprodukter24

Webshop - Profilprodukter som får dig att synas - Profilprodukter24

Inspiration Profilprodukter - Magisk mugg

Synonymer till webshop

  • webbutik, internetbutik, nätbutik, webbaffär, webbshop

Wikipedia information om Webbutik

Industri Industri (av latinets industria, ivrig verksamhet, flit, företagsamhet) är framställning av produkter genom att råvaror förädlas. Därutöver finns mer detaljerade som råvaruindustri, textilindustri, byggindustri, bilindustri med flera. I vidare benämning är industri all form av storskaligt näringsliv - som exempel finns begreppen turistindustri, nöjesindustri och filmindustri. Den vidare betydelsen har sitt ursprung i påverkan från engelska, där ordet industry har en bredare innebörd än vad ordet industri har haft i svenska.