Mässmontrar, mässmaterial & eventmaterial - Profilprodukter24

Mässmaterial & Mässutrustning

Ska ni ställa ut på mässa?

Profilprodukter24 är en totalleverantör för ert mässdeltagande.

Från planeraring till byggnation av er monter, oavsett var i världen ni ska ställa ut.

Vårt koncept ”Före- under och efter mässan” leder er till ökad lönsamhet.

Varje monter är designad utifrån utställarens förutsättningar, oavsett om den byggs med aluminiumsystem eller i träkonstruktion.

Utlandsjobb

OSPI – Ett världsomspännande nätverk av kvalitetssäkrade monterleverantörer. 52 företag i 155 länder.

Vi strävar efter att i största mån nyttja våra partners världen över i både produktion och byggnation för minskad miljöpåverkan och ökad lönsamhet för våra kunder.

Intresseförfrågan

Lämna intresseförfrågan när ni vill ha hjälp med Mässmaterial & Mässutrustning.

Få mer information via mail eller telefon
Icke bindande
Kostnadsfritt

OCTANORM Faszination System Euroshop 2020

Wikipedia information om Mässa_(marknad)

Mässa (marknad) En mässa kan vara olika typer av kommersiella evenemang, som varumarknader, konvent, samlarmässor, sportevenemang och dylikt, där företag, organisationer, verksamheter eller privatpersoner kan visa upp sig, göra reklam för sina produkter, utbyta kunskaper, skapa nya kontakter och sköta försäljning. Olika typer av mässor har mer eller mindre fokus på olika aspekter. Mässor med mer fokus på presentationer eller utställningar särskiljs ibland genom att kallas för expo men begreppet används idag även för andra typer av mässor. Mässor som mer riktar sig till specifika populärkulturella subkulturer eller hobbyintressen brukar kallas för konvent. Typiskt för en mässa är att den ofta är årligen återkommande och målgruppen kan vara såväl återförsäljare som konsumenter. Det förekommer även icke-kommersiella mässor, exempelvis föreningsmässor. "Mässa" kan även avse själva byggnaden som evenemanget hålls i och dessa kallas ibland för mässhall eller mässområde.

Synonymer till mässa

  • utställning, expo, marknad