SBPR: Svensk Branschförening för Profil- och Reklamartiklar - Profilprodukter24

SBPR Svensk Branschförening för Profil- och Reklamartiklar

SBPR – PARAPLYORGANISATIONEN FÖR PROFILPRODUKTBRANSCHEN

SBPR – Svensk Branschförening för Profil- och Reklamprodukter är en intresseorganisation för promotionföretag – leverantörer och underleverantörer som ska verka för att stärka profil- och presentreklamens betydelse i marknadsföringen samt tillvarata beställarnas intressen.Profilprodukt branschen har samma kärnvärden som all annan marknadsföring.

SBPR – PARAPLY ORGANISATIONEN FÖR PROFILPRODUKT BRANSCHEN !

Intresseförfrågan

Lämna intresseförfrågan när ni vill ha hjälp med Promotion av ert varumärke.

Få mer information via mail eller telefon
Icke bindande
Kostnadsfritt

Wikipedia information om Branschorganisation

Branschorganisation En branschorganisation är en intresseförening för företag i en viss bransch. Branschorganisationer kan agera som arbetsgivarföreningar i förhandlingar med fackföreningar, även om så inte alltid är fallet. De anordnar också mässor, ger ut branschtidningar och delar ut priser.