Vad är screen printing? - Profilprodukter24

Screen printing

Beskrivning av Screen printing

Silkscreen är en tryckteknik som bygger på användning av schabloner. Touch eller färg penslas genom en tunn silkes-, eller polyesterväv, där mönstret finns i form av täckande partier. Dessa kan bestå av papper, plast eller av fernissa som penslats direkt på väven. Man använder en schablon per färg. Vid ett tryck av en logotype med två färger så behöver man två schabloner. Screentryck är den vanligaste tryckformen och ofta också den billigaste.Rekommenderas till: Textila plagg

Två sorters tryck - Digitaltryck och offsettryck

Wikipedia information om Silkscreentryck

Silkscreentryck Silkscreentryck eller serigrafi är en tryckteknik som bygger på att färg, med hjälp av en rakel (ett verktyg som påminner om en gummiraka), pressas genom en tunn silkes-, eller polyesterväv som är fastspänd i en ram. Även finmaskiga metallnät förekommer. En fördel med metallnät är att de håller länge, och kan användas för stora upplagor. Schabloner täcker de partier av väven som inte ska släppa igenom färg till papperet under ramen. Schablonerna kan bestå av papper eller plast, eller av fernissa som penslats direkt på väven och sedan fått torka. I professionella tryckerier skapas schablonerna fotografiskt, och beroende på vävens täthet och schablonens exakthet kan mycket hög tryckkvalitet uppnås. Vid silkscreentryck kan man bara trycka en färg åt gången, men genom att trycka nya lager färg på samma papper kan den slutliga bilden ha oändligt många färger, som antingen skapats med hjälp av raster eller med heltäckande färger. Serigrafi kallas silkscreentryck i konstgrafiska sammanhang.

Synonymer till Tryck

  • press, tryckning; trycksak, tryckalster, skrift